Styczeń 11, 2019

SNA

Analiza Sieci Społecznych

Już od 10 lat prowadzimy consulting w organizacjach z zakresu: usprawniania komunikacji, mapowania procesów, zarządzania wiedzą i talentami z wykorzystaniem Organisational Network Analysis. Wspieramy metodologią firmy tworzące społeczności i narzędzia IT z wykorzystaniem social network analysis w takich dziedzinach jak Financial Analysis, Customer Retention Analysis i Influence Marketing. Wykorzystujemy autorską metodologię analizy meczy piłkarskich pomagając trenerom w analizie struktury relacji na boisku i w wyszukiwaniu młodych talentów. Szkolimy firmy, instytucje publiczne i pracowników naukowych z zaresu SNA. Angażujemy się w popularyzację paradygmatu i prowadzimy największy na świecie fanpage poświęcony Social Network Analysis, skupiający ponad sześć tysięcy profesjonalistów z całego świata.

Top