Styczeń 7, 2019

O SNA

SOCIAL NETWORK ANALYSIS

Analiza Sieci Społecznych stanowi narzędzie diagnostyczne, które dostarcza managerom zarówno zwizualizowaną mapę relacji pomiędzy pracownikami jak i ilościowe dane potwierdzające wyniki obrazów organizacji. Wywiady prowadzone przed i po zbieraniu danych zapewniają, iż dane są osadzone w kontekście danej organizacji i nie będą źle zinterpretowane lub użyte w niewłaściwy sposób.

SNA w organizacjach wykorzystywane może być w bardzo szerokim stopniu miedzy innymi jako narzędzie:

*       Wspierające strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

*       Wspieranie Innowacyjności w firmie

*       Służące analizie procesów biznesowych

*       Analizie Potrzeb Szkoleniowych

*       Wspierające Zarządzanie Wiedza w organizacji

*       Wykorzystywane przy badaniach marketingowych w tworzeniu mapy sieci społecznej klientów

Analiza Sieci Społecznych pozwala jednak przede wszystkim kadrze zarządzającej na zapoznanie sie z nieformalną struktura organizacji i przepływu informacji w firmie. Skonfrontowanie tego obrazu z formalną struktura firmy oraz odpowiednią interpretacją (osadzoną w kontekście danej organizacji) pozwala na usprawnienie kanałów przepływu informacji oraz wykorzystaniu ukrytego potencjału organizacji.

Analiza Sieci Społecznych sama w sobie jest jedynie diagnozą, korzyści biznesowe biorą się poprzez rezultaty wykorzystania wiedzy nabytej dzięki niej.

Skuteczność i sprawność organizacji, innowacji, produktywności i satysfakcji pracowników zależy od siły relacji tych ludzi. Kiedy zrozumie sie wzory interakcji pomiędzy ludźmi , można użyć tej wiedzy do przyspieszenia przepływu wiedzy i informacji pomiędzy działami (grupami). Identyfikacja liderów opinii, brokerów kluczowych informacji i osób spełniających funkcje Bottlenecks ( „wąskich gardeł” ) wpływa na wzrost szans na lepszy przepływ wiedzy i ma ogromny wpływ na organizację.

SNA jest też jednym z najnowocześniejszych podejść trenerskich w sporcie, które to koniecznie powinno znaleźć sie w przyborniku nowoczesnego trenera. Pozwala na analizę dynamiki gry oraz tak jak w przypadku organizacji weryfikacje strategii z rzeczywistą jej realizacją.

 

Więcej dowiesz się obserwując nasz fanpage popularyzujący ten paradygmat naukowy.

Top