SNA-BIZ

Social Network Analysis

Warsztat SNA-BIZ na konferencji Internet w Badaniach Wrocław 6 marca 2009

Wstęp do Analizy Sieci Społecznych: teoria, praktyka, narzędzia i zastosowania, Mariusz Karbowski i Marcin Nagraba, SNA-BIZ O warsztacie: Warsztat składać się będzie z trzech części: teoretycznej, praktycznej (case study) i warsztatowej. Jego celem jest przybliżenie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu paradygmatu analizy sieci społecznych, uświadomienie zastosowań SNA na różnych polach badawczych (m.in. internetowym) oraz zaprezentowanie podstawowych narzędzi wykorzystywanych do tego typu analiz. Prezentacja skierowana jest do osób zamawiających analizę sieci społecznych lub potencjalnie zainteresowanych możliwościami

Top